• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ

Office of Provincial Commercial Affair Amnat Charoen

ผลการดำเนินงาน

1469 ยอดเข้าชม

เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณากำหนดประเด็นการประชุม กรอ. พาณิชย์ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายวิรัตน์ นามวงษา พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด10

30 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ติดตามและกำกับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค

วันที่ 27 มิถุนายน 2565 นายวิรัตน์ นามวงษา พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าลงพื้นที่ติดตามและกำกับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ผลการตรวจสอบ ดังนี้10

28 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
จะขีดชื่อห้างหุ้นส่วนบริษัทออกจากทะเบียน

ด้วยนายทะเบียนมีมูลเหตุอันสมควรจะเชื่อว่าหุ้นส่วนบริษัท จำนวน ๑๗ ราย ตามรายชื่อที่แนบท้าย ประกาศนี้ ไม่มีตัวผู้ชำระบัญชีทำการอยู่หรือการงานของ ห้างหุ้นส่วนบริษัทได้ชำระสะสางตลอดแล้ว แต่มิได้จัดทำ รายงานการชำระบัญชีหรือมิได้ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลา10

24 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม
ออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ10

21 มิ.ย. 2565 1

อ่านเพิ่มเติม
ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจำปี 2565

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยนายวิรัตน์ นามวงษา พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อรับการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ สาขาบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม10

15 มิ.ย. 2565

อ่านเพิ่มเติม