• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ

Office of Provincial Commercial Affairs Amnat Charoen

บริการออนไลน์ สำนักงานพาณิชย์จังหวัด

แนะนำผลิตภัณฑ์ สินค้า biz club

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ความหมายรูปตราสัญลักษณ์ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ
          ตราสัญลักษณ์มีลักษณะเป็นรูปทรงโค้งวงรี เป็นเส้นสีเหลืองทองลักษณะเหมือนหญิงสาวที่กำลังดมกลิ่นความหอมของข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ ที่เพิ่งหุงสุกใหม่ๆ และมีข้อความ “ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ” อยู่ใต้จานข้าวสีเหลืองทอง ส่วนคำว่า “Amnatcharoen Thai Hom Mali Rice” ซึ่งหมายถึง ข้าวหอมมะลิไทยจังหวัดอำนาจเจริญ มีลักษณะโค้งตามรูป และคำว่า “THE BEST RICE FOR THE BEST LIFE” ซึ่งหมายถึง
ข้าวที่ดีที่สุด สำหรับชีวิตที่ดีที่สุด ปรากฏอยู่ด้านล่างของตราสัญลักษณ์ในแถบเส้นสีดำสองเส้น


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์อำนาจเจริญ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ค้นหาร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มาตรฐานจังหวัดอำนาจเจริญ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม