• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ

Office of Provincial Commercial Affair Amnat Charoen

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ 7 ต.ค. 2563 อ่าน [17]

...
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.63.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ย.63.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.63.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.64.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.พ.64.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี.ค.64.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เม.ย.64.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ค.64.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิ.ย.64.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ค.64.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส.ค.64.pdf

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก.ย..64.pdf

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์