• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ

Office of Provincial Commercial Affair Amnat Charoen

รายงานการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานความโปร่งใส่ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ 28 ธ.ค. 2563 อ่าน [3]

...
รายงานการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารตามมาตรฐานความโปร่งใส่ฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

แบบรายงาน _ โปร่งใส (1 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61).pdf

แบบรายงานโปร่งใส (1 ม.ค. - 31 มี.ค. 62).pdf

แบบรายงานโปร่งใส (1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 62).pdf

แบบรายงานโปร่งใส (1 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62).pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์