• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ

Office of Provincial Commercial Affairs Amnat Charoen

ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน มกราคม 2564

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ 26 ม.ค. 2564 อ่าน [1]

...
วันที่ 26 มกราคม 2564 นายวิรัตน์  นามวงษา พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน มกราคม 2564 เพื่อติดตามการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2564 และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์