• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ

Office of Provincial Commercial Affairs Amnat Charoen

กรมพัฒน์ฯ ชวนผู้ประกอบการอสังหาฯ เข้าร่วมสัมมนาอัพเดตกฎหมายบริหารทรัพย์สินแบบเจาะลึก

https://www.commercenewsagency.com/news/1538 22 ต.ค. 2561 อ่าน [2]

...

กรมพัฒน์ฯ ชวนผู้ประกอบการอสังหาฯ เข้าร่วมสัมมนาอัพเดตกฎหมายบริหารทรัพย์สินแบบเจาะลึก

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชิญชวนผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ เข้าร่วมสัมมนา “เรียนรู้อยู่เป็น กฎหมายบริหารทรัพย์สินยุคใหม่” วันที่ 31 ต.ค.- 1 พ.ย.นี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจบริหารทรัพย์สินให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและมีธรรมาภิบาล
         
นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ ได้กำหนดจัดงานสัมมนา “เรียนรู้อยู่เป็น กฎหมายบริหารทรัพย์สินยุคใหม่” ในวันที่ วันที่ 31 ต.ค.- 1 พ.ย.2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อให้ความรู้ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจบริหารจัดการอาคารให้กับผู้ประกอบการ และเพิ่มพูนความรู้ให้กับบุคลากรของธุรกิจบริหารทรัพย์สินและนิติบุคคลอาคาร ให้ทำงานด้วยหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องตามมาตรฐานสากล
         
“การบริหารทรัพย์สิน เป็นงานที่มีความละเอียดอ่อน จำเป็นที่ต้องใช้บุคลากรที่เข้าใจในงานเฉพาะด้านและเป็นมืออาชีพที่สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า นักบริหารทรัพย์สินจะต้องอาศัยความรู้ด้านทฤษฎีและทักษะหรือประสบการณ์ควบคู่กันไป การบริหารจัดการทรัพย์สินจะต้องมีความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ รวมถึงขั้นตอนการดำเนินงานให้สมบูรณ์และอยู่ในความพอใจของลูกค้าสูงสุด จึงเป็นที่มาของการจัดงานสัมมนาให้ความรู้ในครั้งนี้”นายวุฒิไกรกล่าว
         
นอกจากนี้ การเสริมสร้างองค์ความรู้ที่จำเป็นในการประกอบธุรกิจบริหารจัดการอาคาร บุคลากรของธุรกิจบริหารทรัพย์สินและนิติบุคคลอาคาร จะช่วยให้ธุรกิจมีการทำงานที่เป็นระบบและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น และจะส่งผลดีต่อสมาชิกหรือลูกบ้านในแต่ละโครงการ และยังเป็นการช่วยผลักดันให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในภาพรวมของประเทศมีการเติบโตด้วย

สำหรับการสัมมนาในครั้งนี้ กรมฯ ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพย์สินมาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ และให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ.2543 กฎกระทรวง 2558 ระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง พ.ศ.2559 กฎหมายใหม่ EIA การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน กฎหมายอาคารชุด พระราชบัญญัติอาคารชุดและข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาในการบริหารจัดการตามระเบียบที่ออกใหม่และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนา สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนพัฒนาธุรกิจบริการ กองธุรกิจบริการ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5963 สายด่วน 1570 และ www.dbd.go.th

***ติดตามข่าวสารพาณิชย์แบบฉับไว ส่งตรงถึงมือถือได้ที่ http://line.me/ti/p/%40uld0329i
***ติดตามข่าวสารพาณิชย์ ผ่านทวิตเตอร์ https://twitter.com/CNAOnlineTwit 

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์