• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ

Office of Provincial Commercial Affair Amnat Charoen

ธ.ก.ส. ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อ 6.9 หมื่นล้าน

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 24 มี.ค. 2564 อ่าน [3]

...
ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ธนารัตน์ งามวลัยรัตน์ เปิดเผยว่า ตั้งแต่ปี 2563 ถึงปัจจุบัน ประเทศไทยและทั่วโลกประสบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ การดำเนินชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก ซึ่ง ธ.ก.ส. ได้ออกมาตรการช่วยเหลือประคับประคองให้ลูกค้าก้าวข้ามวิกฤตไปด้วยกัน เช่น การพักหนี้ทั้งระบบ จำนวน 3.25 ล้านราย ต้นเงินประมาณ 1.07 ล้านล้านบาท การเติมวงเงินสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน และเสริมสภาพคล่อง ซึ่งช่วยบรรเทาความเดือดร้อน กระตุ้นการใช้จ่าย การลงทุน ทำให้ระบบเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียน เช่น เงินกู้ฉุกเฉิน ที่ไม่ต้องใช้หลักประกันวงเงิน 20,000 ล้านบาท สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ สินเชื่อเพื่อฤดูการผลิตใหม่ วงเงินรวม 170,000 ล้านบาท จัดทำโครงการชำระดีมีคืนและโครงการลดภาระ ซึ่งทั้ง 2 โครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องดอกเบี้ย โดยสามารถคืนเงินเข้าสู่กระเป๋าเกษตรกร กว่า 1.6 ล้านราย วงเงินกว่า 3,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการส่งมอบเงินและความช่วยเหลือไปยังเกษตรกรและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID-19 เช่น การจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน ผู้พิทักษ์สิทธิ์ เราไม่ทิ้งกัน การจ่ายเงินตามโครงการประกันรายได้ 5 พืชเศรษฐกิจหลัก เป็นต้น

ทั้งนี้ มาตรการพักหนี้ของ ธ.ก.ส. จะครบกำหนดในเดือน มี.ค. 2565 โดยเป็นลูกค้ากว่า 2 ล้านราย คิดเป็นมูลหนี้กว่า 9 เเสนล้านบาท โดยจากการจัดเกณฑ์ความสามารถในการชำระหนี้ของกลุ่มลูกค้าของธนาคาร เเบ่งออกเป็น สีเขียว คือ ลูกหนี้ ที่มีความสามารถชำระได้ตามปกติ สีเหลือง มีความสามารถในการชำระ เเต่ขอผ่อนผันตามฤดูกาลของผลผลิต เเละสีเเดง คือ หนี้เสีย โดยในกลุ่ม สีเขียวเเละเหลือง รวมกัน กว่า 1.7 ล้านราย มูลหนี้ 7 เเสนล้านบาท สำหรับการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มสีเหลืองเเละสีเเดง ธนาคารสามารถออกมาตรการช่วยเหลือได้ทันที

ขณะเดียวกันธนาคารมีแผนในการเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรที่มีภาระหนักด้านหนี้สิน โดยกำหนดให้พนักงานสาขาเข้าไปพบลูกค้าทุกรายเพื่อตรวจสุขภาพหนี้และประเมินศักยภาพ ด้านการขับเคลื่อนงานพัฒนาชนบท โดยจะมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน เน้นความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภค การเพิ่มมูลค่าผลผลิต และการบริหารจัดการทางการตลาด นอกจากนี้ยังมีแผนในการจัดทำโครงการที่ดำเนินการสร้างความปลอดภัยทางสังคม โดยการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคาร การนำ Fin Tech มาใช้ผ่าน Digital Banking เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน รวดเร็ว สะดวกสบาย และช่วยลดต้นทุน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์