• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ

Office of Provincial Commercial Affairs Amnat Charoen

พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ 25 มี.ค. 2564 อ่าน [1]

...
วันที่ 19-25 มีนาคม 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าที่ให้บริการตามโครงการคนละครึ่ง และเราชนะในพื้นที่ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอำเภอเสนางคนิคม
โดยเจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ และหลักเกณฑ์การเข้าร่วมเป็นร้านค้าตามโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้าและการบริการแก่ทุกฝ่ายทั้งผู้ประกอบการค้าและผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าโดยใช้สิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โครงการคนละครึ่ง และเราชนะและ เน้นย้ำให้มีการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าให้ชัดเจน และห้ามฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา หรือจำหน่ายสินค้าราคาสูงเกินสมควรโดยเด็ดขาดและได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบมาตรการทางกฎหมาย ถ้าหากพบหลักฐานว่าร้านค้าใดจำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควร จะดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยมาตรา 29 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย มีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์