• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ

Office of Provincial Commercial Affairs Amnat Charoen

พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ 17 มิ.ย. 2564 อ่าน [2]

...
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ร้านค้าธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านค้าที่ให้บริการตามโครงการเราชนะในพื้นที่อำเภอหัวตะพาน พบว่าผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาครบถ้วนถูกต้อง ไม่พบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา ปริมาณสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ รวมทั้งหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการต่างๆ ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้าและการบริการแก่ทุกฝ่ายทั้งผู้ประกอบการค้าและผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าโดยใช้สิทธิตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการเราชนะ หากพบหลักฐานว่าร้านค้าใดจำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควร จะดำเนินคดีตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยมาตรา 29 มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี ปรับไม่เกิน 1.4 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีไม่ปิดป้ายแสดงราคาจำหน่าย มีโทษปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์