• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ

Office of Provincial Commercial Affairs Amnat Charoen

เชิญชวนผู้บริโภคยุคใหม่ต้องตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า กระเช้าของขวัญปีใหม่ก่อนตัดสินใจซื้อ

28 ธ.ค. 2561 อ่าน [2]

...

เชิญชวนผู้บริโภคยุคใหม่ต้องตรวจสอบการปิดป้ายแสดงราคาสินค้า กระเช้าของขวัญปีใหม่ก่อนตัดสินใจซื้อ

                เมื่อพูดถึงเทศกาลปีใหม่ ท่านผู้อ่านคงนึกถึงการเฉลิมฉลอง มอบความสุข และส่งต่อสิ่งดีๆให้กันในรูปแบบต่างๆ กรมการค้าภายในก็มีการส่งมอบสิ่งดีๆให้กับผู้บริโภคด้วยเช่นกัน โดยได้ดำเนินการตรวจสอบและขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีก ค่าส่ง ซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านจำหน่ายสินค้าให้มีการปิดป้ายแสดงราคากระเช้าของขวัญหรือชุดของขวัญต้องมีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน พร้อมแสดงรายการสินค้า ขนาดน้ำหนักต่อหน่วย ปริมาณการบรรจุและราคาสินค้าแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า รวมทั้งค่ากระเช้าหรือภาชนะที่บรรจุ ค่าวัสดุตกแต่ง กรณีที่สินค้ามีหลายรายการไม่สามารถปิดป้ายแสดงราคาและรายการสินค้าไว้ที่กระเช้าหรือชุดของขวัญได้ ให้จัดทำบัญชีแสดงรายการสินค้าพร้อมราคาสินค้าในกระเช้าหรือชุดของขวัญแต่ละรายการติดไว้ที่กระเช้าหรือชุดของขวัญไว้บริเวณใกล้เคียง และต้องแสดงรายการและราคาสินค้าด้วยขนาดตัวอักษรและตัวเลขตั้งแต่ขนาด 16 ขึ้นไป หรือมีขนาดเทียบเท่า อีกทั้งยังเน้นย้ำไม่ให้นำสินค้าที่ใกล้หมดอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน หรือเสื่อมคุณภาพมาจัดลงในกระเช้าหรือชุดของขวัญ นอกจากนี้ ยังขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้างฯรับประกันหรือคืนสินค้ากรณีชำรุดอีกด้วย

 ในช่วงใกล้เทศกาลส่งความสุขนี้ ขอให้ผู้บริโภคยุคใหม่ “ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” รู้จักพิทักษ์ประโยชน์ของตนเอง ตรวจสอบ และเปรียบเทียบราคาสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อ และหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าและบริการ สามารถแจ้งเข้ามาได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์