• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ

Office of Provincial Commercial Affairs Amnat Charoen

ตราสัญลักษณ์ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ 30 พ.ย. 2564 อ่าน [8]

...
  


ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ
Amnatcharoen Thai Hom Mali Rice
 
 
ความหมายรูปตราสัญลักษณ์ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ
          ตราสัญลักษณ์มีลักษณะเป็นรูปทรงโค้งวงรี เป็นเส้นสีเหลืองทองลักษณะเหมือนหญิงสาวที่กำลังดมกลิ่นความหอมของข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ ที่เพิ่งหุงสุกใหม่ๆ และมีข้อความ “ข้าวหอมมะลิอำนาจเจริญ” อยู่ใต้จานข้าวสีเหลืองทอง ส่วนคำว่า “Amnatcharoen Thai Hom Mali Rice” ซึ่งหมายถึง ข้าวหอมมะลิไทยจังหวัดอำนาจเจริญ มีลักษณะโค้งตามรูป และคำว่า “THE BEST RICE FOR THE BEST LIFE” ซึ่งหมายถึง ข้าวที่ดีที่สุด สำหรับชีวิตที่ดีที่สุด ปรากฏอยู่ด้านล่างของตราสัญลักษณ์ในแถบเส้นสีดำสองเส้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศจังหวัดอำนาเจริญ.pdf

ขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์.pdf

คำขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์.pdf

รายชื่อที่ได้รับอนุญาตใช้ตรา.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์