• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ

Office of Provincial Commercial Affairs Amnat Charoen

ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ 30 พ.ย. 2564 อ่าน [8]

...

ผลิตภัณฑ์มาตรฐานจังหวัดอำนาจเจริญ
(Amnatcharoen Brand)
 
ความหมาย
1. รูปโครงสร้างเป็นวงรี  มีริ้วริบบิ้นคาดด้านล่าง หันปลายไปทางขวามือ ลักษณะคล้ายอักษร “ Q - คิว“ ในภาษาอังกฤษสื่อความหมายว่าเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพ (Quality) ได้มาตรฐานมีระดับเป็นสากล
2. รูปตัวอักษร อ. – จ. ตรงศูนย์กลางวงรี ลักษณะเป็นอักษรทรงไทยเกาะเกี่ยวผูกพันกัน สื่อความหมายแสดงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย กลมเกลียว สามัคคี มีพลัง
 3. รูปแสงเพชรสีเหลืองเปล่งรังสีเจิดจ้าด้านบนตัวอักษร อ. - จ. สื่อความหมายเป็นเมืองแห่งธรรมมะ เจริญรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยคุณธรรม
 4. รูปรวงข้าวสีเหลืองล้อมโอบอยู่ชั้นในวงรี สื่อความหมาย เป็นเมืองที่มีความรุ่งเรืองทางการเกษตร มีข้าวหอมมะลิเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงนำวิถีเศรษฐกิจ
 5. รูปตัวอักษรชื่อจังหวัดภาษาไทยสีขาวพิมพ์บนริบบิ้นสีม่วงเข้มพลิ้วไสว และชื่อจังหวัดภาษาอังกฤษสีม่วงเข้มพิมพ์บนพื้นวงรีสีม่วงอ่อน สื่อความหมายเป็นเอกภาพ มิตรภาพ มีน้ำใจและไมตรี


ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ.pdf

ขั้นตอนการขอใช้ตราสัญลักษณ์.pdf

คำขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์.pdf

รายชื่อที่ได้รับอนุญาตใช้ตรา.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์