• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ

Office of Provincial Commercial Affair Amnat Charoen

คณะทำงานตรวจสอบสต๊อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกมันสำปะหลัง จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ 9 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 คณะทำงานตรวจสอบสต๊อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกมันสำปะหลัง จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกมันสำปะหลังปีการผลิต 2564/65 รอบการตรวจประจำเดือนเมษายน 2565 จำนวน 2 แห่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองอำนาจเจริญ และอำเภอชานุมาน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์