• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ

Office of Provincial Commercial Affair Amnat Charoen

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินกิจกรรม CSR

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ 10 พ.ค. 2565 อ่าน [2]

...
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ดำเนินกิจกรรม CSR โดยนายวิรัตน์ นามวงษา พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชานุมาน และผู้ใหญ่บ้านหัวยทม หมู่ 11 ลงพื้นที่ ณ บ้านห้วยทม หมู่ 11 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อพบปะครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายคู่บัดดี้ (Buddy) ที่มีความประสงค์ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพื่อรวบรวมข้อมูลและวางแผนส่งเสริมที่จะพัฒนาครัวเรือนยากจนแบบพุ่งเป้า ตามที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัด ตามโครงการอำนาจเจริญเกื้อกูลเพิ่มพูนความสุข ตามแนวทางการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดอำนาจ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์