• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ

Office of Provincial Commercial Affair Amnat Charoen

ร่วมกิจกรรมพัฒนาสร้างความสะอาดสวยงามบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ 18 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมพัฒนาสร้างความสะอาดสวยงามบริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ หน่วยงานที่ตั้งในศูนย์ราชการ ได้ออกมาร่วมกันพัฒนา ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด เพื่อสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการรักษาพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้เกิดความสวยงาม สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์