• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ

Office of Provincial Commercial Affair Amnat Charoen

ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มสุกรและห้องเย็น ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ 20 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 นายวิรัตน์ นามวงษา พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มสุกรและห้องเย็น ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการที่ทางราชการกำหนดให้ฟาร์มสุกร และผู้ประกอบการห้องเย็น ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในสถานการณ์ราคาสุกรมีชีวิตและสุกรชำแหละมีการปรับราคาสูงขึ้น

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์