• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ

Office of Provincial Commercial Affair Amnat Charoen

ออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ 24 พ.ค. 2565 อ่าน [1]

...
วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ณ โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา บ้านโคกเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสาร อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภารกิจ บทบาทหน้าที่ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ เช่น งานทะเบียนนิติบุคคล งานทรัพย์สินทางปัญญา เป็นต้น
การจัดโครงการครั้งนี้ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธาน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์