• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ

Office of Provincial Commercial Affairs Amnat Charoen

ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2562

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ 29 ต.ค. 2562 อ่าน [7]

...
          วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ว่าที่ร้อยโทสุธรรม ลครรำ พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 เพื่อหารือ แผนงาน/โครงการ/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การหารือเกี่ยวกับข้อเสนอ ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์