• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ

Office of Provincial Commercial Affairs Amnat Charoen

กรมเจรจาฯ อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ เปิดเว็บเช็กภาษีนำเข้า 17 ประเทศคู่เจรจา FTA ตรวจได้กว่า 7 แสนรายการ

https://www.commercenewsagency.com/news/1062 9 พ.ค. 2561 อ่าน [12]

...

กรมเจรจาฯ อำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ เปิดเว็บเช็กภาษีนำเข้า 17 ประเทศคู่เจรจา FTA ตรวจได้กว่า 7 แสนรายการ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศอำนวยความสะดวกผู้ประกอบการ นำอัตราภาษีนำเข้าภายใต้ FTA ที่ไทยทำกับประเทศคู่เจรจา 12 กรอบความตกลง 17 ประเทศ จำนวนกว่า 7 แสนรายการ ใส่ไว้บนเว็บไซต์เพื่อให้ตรวจสอบได้โดยง่าย พร้อมกระตุ้นให้ใช้สิทธิ FTA ในการส่งออก-นำเข้าเพิ่มขึ้น ด้านยอดการใช้สิทธิทั้งปี 60 พบนำเข้า เพิ่ม 6.76% ส่งออกเพิ่ม 15.2% แต่ก็ยังไม่เต็มโควตาที่ได้  

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการ โดยสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบอัตราภาษีนำเข้าภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ของไทย และของประเทศคู่เจรจาจำนวน 17 ประเทศ ภายใต้ 12 กรอบความตกลง FTA รวมแล้วกว่า 7 แสนรายการ ได้ที่เว็บไซต์ www.dtn.go.th หรือที่ http://tax.dtn.go.th/ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนในการส่งออกหรือนำเข้าได้ง่ายขึ้น

“การตรวจสอบอัตราภาษีนำเข้า สามารถค้นหาได้ทั้งอัตราภาษีนำเข้าของประเทศต่างๆ ที่ไทยได้ทำ FTA ด้วย หรือความตกลง FTA ที่มีไทยเป็นสมาชิก และยังสามารถตรวจสอบอัตราภาษีนำเข้าของไทย หรือจะค้นหาเป็นรายความตกลง FTA ก็ได้ ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนในการส่งออกได้ เพราะสามารถรู้อัตราภาษีได้ล่วงหน้า หรือหากต้องการจะนำเข้า ก็จะรู้ว่าอัตราภาษีที่จะต้องเสียคืออัตราเท่าใด”

สำหรับความตกลง FTA ในปัจจุบันมี 12 กรอบความตกลง จำนวน 17 ประเทศคู่เจรจา ได้แก่ อาเซียน อาเซียน–จีน ไทย–อินเดีย อาเซียน–อินเดีย ไทย–ญี่ปุ่น อาเซียน–ญี่ปุ่น ไทย–ออสเตรเลีย ไทย–นิวซีแลนด์ อาเซียน–ออสเตรเลีย–นิวซีแลนด์ อาเซียน–เกาหลี ไทย–เปรู และไทย–ชิลี  

นางอรมนกล่าวว่า การใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA มีประโยชน์ต่อผู้ประกอบการของไทย เนื่องจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการและสินค้าไทย โดยการใช้สิทธิ FTA ส่งออก จะทำให้สินค้าไทยมีราคาถูกลงเมื่อเทียบกับสินค้าของคู่แข่งที่ไม่ได้ทำ FTA กับประเทศคู่ค้าที่ไทยส่งออกไป และในด้านผู้บริโภค หากนำเข้าสินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษีหรือเสียภาษีน้อยมาจำหน่าย สินค้าก็จะถูกลง ผู้บริโภคก็จะได้ประโยชน์ จึงขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการใช้สิทธิ FTA ในการส่งออก-นำเข้าให้มากขึ้น

สำหรับผลการใช้สิทธินำเข้าภายใต้ 12 กรอบ FTA ในปี 2560 พบว่า มีการนำเข้าสินค้าเป็นมูลค่า 3 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 6.76% โดยสินค้าที่มีการใช้สิทธิ FTA สูงที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ เหล็กและเหล็กกล้า เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องจักรไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าและส่วนประกอบ พลาสติกและของทำด้วยพลาสติก และเป็นการใช้สิทธินำเข้าจากจีนมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ อาเซียน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และออสเตรเลีย ตามลำดับ แต่การนำเข้าด้วยสิทธิประโยชน์ FTA มีสัดส่วนเพียง 51.08% ของมูลค่าการนำเข้าสินค้าที่ได้รับสิทธิ FTA

ส่วนการใช้สิทธิ FTA เพื่อการส่งออก มีมูลค่าสูงถึง 6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 15.2% โดยมีสัดส่วน 71.3%  ของยอดการส่งออกสินค้าที่ได้รับสิทธิ FTA ซึ่งสินค้าสำคัญที่ส่งออกภายใต้สิทธิ เช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ยางสังเคราะห์ผสมยางธรรมชาติ อัญมณีและเครื่องประดับ อาหารปรุงแต่ง แปรรูป และปิโตรเคมีภัณฑ์ เป็นต้น โดยเป็นการใช้สิทธิ FTA ส่งออกไปอาเซียนสูงที่สุด ตามด้วย จีน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และอินเดีย ตามลำดับ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์