• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ

Office of Provincial Commercial Affairs Amnat Charoen

การลงพื้นที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ระดับจังหวัด

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ 15 เม.ย. 2563 อ่าน [2]

...
วันพุธ ที่ 15 เมษายน 2563 ว่าที่ร้อยโทสุธรรม ลครรำ พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกิจกรรมการลงพื้นที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด–19 ระดับจังหวัด โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีฯ และกล่าวประชาสัมพันธ์วิธีการในการป้องกัน การติดเชื้อโควิด – 19 ร่วมถึงมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อวิด – 19 โดยมีการประชาสัมพันธ์ในตำบลเหล่าพรวน และตำบลห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์