Header Image
สรุปผลจัดซื้อจ้าง ตามแบบ สขร.1 มาตรา 9(8) เดือนกุมภาพันธ์ 2567
watermark

ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ ยอด 1,000.-(2).pdf วันที่แผยแพร่ 11/03/2567 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ ยอด 1,935.80.pdf วันที่แผยแพร่ 11/03/2567 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ ยอด 500.-(2).pdf วันที่แผยแพร่ 11/03/2567 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอำนาจเ.pdf วันที่แผยแพร่ 11/03/2567 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ ยอด 1,000.-.pdf วันที่แผยแพร่ 11/03/2567 ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ ย.pdf วันที่แผยแพร่ 11/03/2567 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ ยอด 500.-(1).pdf วันที่แผยแพร่ 11/03/2567 ดาวน์โหลด
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ ยอด 10,500.-.pdf วันที่แผยแพร่ 11/03/2567 ดาวน์โหลด
2. ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ ยอด 60,000.pdf วันที่แผยแพร่ 11/03/2567 ดาวน์โหลด
แบบ สขร1 กุมภาพันธ์ 2567.pdf วันที่แผยแพร่ 11/03/2567 ดาวน์โหลด

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 832,346