Header Image
วิธีการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
watermark

วิธีการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ออนไลน์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.ipthailane.go.th เลือกเข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ Single Sign-on กรมทรัพย์สินทางปัญญา
2. เข้าสู่ระบบ Single Sign-on กรมทรัพย์สินทางปัญญาอีกครั้ง เลือกประเภทการแจ้งลิขสิทธิ์ และกรอกรายละเอียดแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม Scan QR CODE ตาม Flowchart ด้านล่างนี้ หรือโทรสายด่วน 1368 กรมทรัพย์สินทางปัญญา


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 27,513