Header Image
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2566
watermark

วันที่ 13 มิถุนายน 2566 นางนัยนภัส สังขนุกิจ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2566 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานฯ ในต่างเรื่องๆ ตลอดจนการรายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน อีกทั้งยังถือโอกาสนี้แสดงความยินดีและมอบของที่ระลึกให้กับข้าราชการที่จะย้ายไปปฏิบัติราชการที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอื่น 


Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 27,517